Documents in: Bahasa Indonesia Deutsch Español Français Italiano Japanese Polski Português Russian Chinese Tagalog
International Communist League
Home Spartacist, theoretical and documentary repository of the ICL, incorporating Women & Revolution Workers Vanguard, biweekly organ of the Spartacist League/U.S. Periodicals and directory of the sections of the ICL ICL Declaration of Principles Other literature of the ICL ICL events

Archiwum

 

15 maja 2016

Precz z wyrokami sądowymi przeciw komunistom!

31 marca czworo członków Komunistycznej Partii Polski zostało skazanych w trybie zaocznym przez sąd w Dąbrowie Górniczej na 9 miesięcy prac społecznych i grzywny za propagowanie „totalitarnego ustroju państwa”. Ich rzekome „przestępstwo” to publikowanie „treści odwołujących się bezpośrednio do idei komunistycznego ustroju państwa oraz marksizmu i leninizmu… co w kontekście doświadczeń historycznych jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych” (trybuna.eu, 28 kwietnia). Następnego dnia sejm uchwalił jednomyślnie ustawę zakazującą stosowania nazw budynków, ulic i placów „upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm” (trybuna.eu, 4 kwietnia).

Atak na KPP stanowi najpoważniejszą w burżuazyjnej Polsce próbę kryminalizacji komunizmu od czasu zakazu „symboliki komunistycznej” z 2010 r., uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny po roku obowiązywania. W klasowym interesie wszystkich organizacji robotniczych leży wezwanie: Precz z wyrokami na działaczy KPP! Precz z zakazem idei komunistycznych i wszelkimi posunięciami mającymi na celu wyeliminowanie symboli komunistycznych – w szczególności pomników żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Polskę od hitlerowskiego faszyzmu!

Te ataki mają miejsce za prawicowego jednopartyjnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, klerykalnych spadkobierców kontrrewolucji „Solidarności”, która obaliła polskie zdeformowane państwo robotnicze w latach 1989-90. Atak na prawo lewicy do organizowania się idzie w parze z nasilonymi pogróżkami wobec Żydów, Romów i imigrantów, i zbiega się z determinacją rządu, by zupełnie zakazać aborcji. To również element wysiłków PiS-u, by skonsolidować rządy autorytarne, zgodnie z reakcyjnymi tradycjami polskiej burżuazji z okresu międzywojennego.

Choć różnimy się programowo od reformistyczno-stalinowskiej KPP, stanowczo stwierdzamy, że nikczemna zemsta rządu na komunizmie bierze na cel nie tylko tę jedną partię, ale demokratyczne prawa wszystkich lewicowych i robotniczych organizacji. W gruncie rzeczy, usiłując wyjąć poglądy marksistowskie spod prawa rząd próbuje zdelegalizować prawo do organizowania się i obrabować klasę robotniczą z jedynego programu, poprzez który może ona stać się świadoma swego klasowego interesu, leżącego w zastąpieniu tego kapitalistycznego systemu panowaniem robotniczym, co stanowi pierwszy krok ku zbudowaniu socjalistycznej przyszłości.

Spartakusowska Grupa Polski
15 maja 2016 r.